+31 – 6 54 608 521 info@wegvanalles.nl

Weg van ALLES Privacy Verklaring:

Jouw privacy is belangrijk en daarmee ook de vraag wat wij met jouw gegevens doen:

“WegvanALLES” is een handelsnaam van Yordlev Holding BV

en een initiatief van Roy in het Veld en Willem Titsing.

Dit initiatief is gevestigd aan De Esch 19, 7597 MJ. SAASVELD, en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy verklaring

 Persoonsgegevens die wij verwerken
“WegvanALLES” verwerkt je persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website- m.b.t. Foto’s van wandelingen, worden de wandelaars altijd onherkenbaar in beeld gebracht, tevens vragen wij altijd tijdens de wandeling jou toestemming voor gebruik.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of activiteit heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wegvanalles.nl, dan verwijderen wij deze informatie onverwijld.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
“WegvanALLES” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw aanmelding voor een wandeling en voor de betaling ervan/informatie er over
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, indien je je daarvoor hebt ingeschreven
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de wandeling uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen
 • In dringende situaties tijdens de wandeling/reis hulpverleners informatie te kunnen geven
 • “WegvanALLES” verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijv. registratie in het kader van de RiVm richtlijnen inzake Covid19 (bron en contactonderzoek)

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

“WegvanALLES” bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

“WegvanALLES” verkoopt/verhuurd jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de wandeling en/of voor het inschakelen van bevoegde hulpverleners of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
“WegvanALLES” gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

“WegvanALLES” gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

 

 • Analytische / tracking cookies
 • Google Analytics
 • Advertenties
  • Google AdWords
  • Social Media – advertenties
 • Social Media
  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest
  • Twitter
  • LinkedIn

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uiteraard heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Heb je vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wegvanalles.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou wordt gedaan, hanteren we de volgende richtlijn door ons een kopie van je identiteitsbewijs te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, incl. de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van je privacy.

“WegvanALLES” zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen, op jouw verzoek reageren.

“WegvanALLES” wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
“WegvanALLES” neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 06-54 608 521 of via info@wegvanalles.nl